Zniżki w ubezpieczeniach po wykupie samochodu z leasingu.

          Ubezpieczenia samochodów stają się coraz droższe. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera fakt posiadania wysokich zniżek ubezpieczeniowych, które wypracowujemy sobie sami, na podstawie szkodowości użytkowanych przez nas samochodów. Leasingując...

Ubezpieczenie ochrony prawnej – moda czy konieczność ?

  Od pewnego czasu w transakcjach leasingowych modnym stało się ubezpieczenie ochrony prawnej. W niektórych firmach jest ono dobrowolne, w innych obowiązkowe, wkalkulowane w cenę oferty. Oczywiście, co do szczegółów tzw. ogólne warunki ubezpieczeń mogą się różnić...

„Niespodzianki” w transakcjach leasingowych !

Jak Państwo świetnie wiecie, McDonald nie zarabia na hamburgerach, a stacje paliw nie zarabiają na paliwach. Ich prawdziwym źródłem zarobków są tzw. produkty dodatkowe. W McDonaldzie, to np. frytki, cola, a polskie stacje paliw od dawna wyglądają jak bary szybkiej...

Windykacja w leasingu

Pytanie: kiedy dochodzi do windykacji w przypadku umowy leasingu ? W umowach leasingowych podobnie jak i we wszelkich innych umowach, do windykacji dochodzi wtedy, kiedy leasingobiorca zaprzestał płacenia zobowiązań wynikających z umowy leasingowej. Przyczyna jest bez...

Procedury leasingowe

Jak już wspominałam wielokrotnie, w Polsce nie ma czegoś takiego jak prawo leasingowe ( w odróżnieniu od prawa bankowego). Kilka zapisów KC reguluje kwestię leasingu i to wszystko. Zatem ze względu ze brak powszechnie obowiązujących procedur przyznawania leasingu,...