1229039903815868

Ubezpieczenie GAP potrzebne jest wtedy, kiedy stanie się nam wielka szkoda, czyli szkoda całkowita. Pytanie, czy nie wystarczy ubezpieczenie AC ? Pytanie na co ma ono wystarczyć ? Bo:

  1. Jeżeli pojazd jest kupiony w kredycie lub leasing, to istnieje obowiązek rozliczenia transakcji finansowej. Pytanie, czy wypłata z AC pokryje zobowiązanie wobec banku lub leasingobiorcy, czy trzeba będzie dopłacić ? A nawet jeżeli pokryje, czy zostanie coś dla nas, czy to będzie tak: że po szkodzie całkowitej zostaniemy bez auta i bez jakiejkolwiek gotówki na zakup nowego ? Np. bez wpłaty własnej, bez rat, które przecież przez jakiś okres regularnie płaciliśmy.
  2. Kupiliśmy pojazd za gotówkę, nie mamy żadnych zobowiązań, ale np. po 3 latach zdarzyła się szkoda całkowita. AC wypłaci odszkodowanie tylko do wartości rynkowej auta ( z dnia zawarcia polisy lub z dnia wypadku), OC – tylko do wartości rynkowej auta z dnia wypadku, ale za te pieniądze nie da się kupić już nowego auta takiego, jak wcześniej. Zabraknie różnicy z tytułu utraty wartości pojazdu.

I właśnie na takie okoliczności potrzebujemy ubezpieczenia GAP, żeby zatrzymać utratę wartości pojazdu przynajmniej na jakiś okres ( max 5 lat). Jeżeli zdarzy się nam szkoda całkowita, to ubezpieczenie GAP pokryje różnicę między odszkodowaniem uzyskanym z AC, a kwotą z faktury, bądź z polisy AC. Bo chronić wartość pojazdu możemy nie tylko w momencie jego zakupu, ale także przy zakupie polisy AC, byleby auto było nie starsze niż 6-cio letnie.  Co więcej istnieje również możliwość zakupu ubezpieczenia GAP przy polisie OC, ale to już inny temat.

KK