1229039903815868

 

        Ubezpieczenia samochodów stają się coraz droższe. Dlatego też coraz większego znaczenia nabiera fakt posiadania wysokich zniżek ubezpieczeniowych, które wypracowujemy sobie sami, na podstawie szkodowości użytkowanych przez nas samochodów.

Leasingując samochód najczęściej mamy do wyboru dwa warianty ubezpieczenia komunikacyjnego: albo ubezpieczamy go sobie sami, korzystając z wypracowanych przez nas zniżek, albo ubezpiecza go firma leasingowa na podstawie swoich parametrów tzw. szkodowości i znajduje się on w flocie pojazdów firmy leasingowej i „pracuje” na szkodowość firmy leasingowej.

Niejednokrotnie jest też tak, że leasingowane auto jest jedynym jakie posiadamy i przez okres leasingu nie zapisuje się w systemie tzw. UFG nasza historia ubezpieczeniowa, a co za tym idzie: obniżają się nasze dotychczas wypracowane ulgi i nie naliczają się  nowe z tytułu użytkowania samochodu w leasingu. Trochę szkoda tego zwłaszcza, jeżeli przez cały okres leasingu nie mieliśmy żadnej szkody.

Czy coś da się z tym zrobić ? Czy da się przenieść historię ubezpieczenia samochodu w leasingu na konto prywatne np. po wykupie samochodu z leasingu ? Owszem da się !!!

Co należy zrobić, aby się tak stało ? Trzeba wziąć od firmy leasingowej ( jako właściciela pojazdu)  dokument (najlepiej w formie zaświadczenia)  stwierdzający że: byliśmy leasingobiorcą pojazdu, a zarazem jego kierowcą, że w takim to a takim okresie użytkowaliśmy pojazd, który był ubezpieczony w ramach OC, AC itd. w firmie ubezpieczeniowej „X” nr polisy …. i w tymże okresie ubezpieczenia nie miały miejsca żadne szkody komunikacyjne.

Na podstawie takiego dokumentu istnieje możliwość przeniesienia ulg  nabytych w czasie użytkowania samochodu w leasingu na konto prywatne. Trudno jest mi się odnieść w tym momencie do wszystkich firm ubezpieczeniowych, ale w PZU jak najbardziej taka możliwość istnieje i ja ją wykorzystuje dla moich klientów.

Co więcej analogicznie będzie się działo w przypadku użytkowania np. samochodów służbowych. Wystarczy odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy ( właściciela samochodu) według wzoru powyżej i ulgi mogą zostać przeniesione na nasze konto prywatne.

K.K.