1229039903815868

Podatek VAT w transakcjach leasingowych odgrywa bardzo ważną rolę, choć jego konstrukcja w przypadku leasingu operacyjnego jest zupełnie inna niż w przypadku leasingu finansowego.

Owa różnica wynika z faktu odmiennego potraktowania przez ustawę o VAT transakcji leasingu operacyjnego i finansowego. Otóż: ustawa o VAT leasing operacyjny traktuje jako usługę i opodatkowuje ją stawką podstawową, czyli w chwili obecnej 23 %, natomiast leasing finansowy traktuje jako towar, skutkiem czego przyjmuje on do opodatkowania stawkę VAT przedmiotu leasingu. I tak: jeżeli kupimy maszynę opodatkowaną VAT-em 23 %, leasing finansowy również będzie opodatkowany tą stawką, jeżeli będzie to np. sprzęt medyczny opodatkowany stawką preferencyjną 8 %, to nasz leasing również będzie opodatkowany stawką 8 %. Analogicznie jest w przypadku stawki: 0 % i zwolniony.

Zacznijmy od leasingu operacyjnego. Jak wspomniałam jest on opodatkowany stawką 23 % – zawsze. Nie ważne co leasingujemy i jaką stawką VAT dany przedmiot jest opodatkowany, zawsze przy leasingu operacyjnym ma zastosowanie stawka 23 %.

Ma to tę korzyść dla leasingobiorców, że mogą sobie VAT naliczony przy transakcji leasingowej odpisać od swojego VAT-u należnego. W przypadku samochodów osobowych, używanych do celów prywatnych i służbowych tylko 50 % ( tak stanowi ustawa o VAT), w pozostałych przypadkach tzn. maszyny, urządzenia, samochody dostawcze – 100 %. Istotnym jest również to, że jeżeli samochód osobowy służy wyłącznie do celów służbowych można odliczyć 100 % VAT, ale tutaj obowiązują procedury szczegółowe określone ustawą o VAT.

Zwracam uwagę na to, że w przypadku leasingu operacyjnego samochodów osobowych ( używanych do celów prywatnych i służbowych) nie obowiązuje kwotowo górna granica odliczenia ( obecnie 6 tysięcy złotych). Podkreślam: leasing operacyjny jest jedyną taką sytuacją, kiedy nie obowiązują górne limity odliczeń dla samochodów osobowych zarówno w podatku VAT jak również w podatku PIT i CIT.

VAT w leasingu operacyjnym jest naliczany przy ratach leasingowych, czyli płacimy go ( a w konsekwencji odpisujemy) przez cały okres trwania umowy leasingu.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja z leasingiem finansowym ( czasem zwanym również kapitałowym). Skoro jest on zakwalifikowany jako towar, to tzw. obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania tego towaru, czyli na samym początku transakcji. Oznacza to, że VAT musimy zapłacić na samym początku ( oczywiście możemy go sobie odliczyć od swojego VAT-u należnego), ale uwaga !!! tutaj już obowiązują limity kwotowe tzn. w przypadku samochodu osobowego używanego do celów prywatnych i służbowych max 50 % wartości podatku nie więcej jednak niż 6 tysięcy złotych. Pozostała wartość nieodliczonego VAT-u zwiększa wartość początkową przedmiotu leasingu i jest amortyzowana zgodnie z przepisami podatku PIT lub CIT w zależności od tego, w jakiej formie jesteśmy opodatkowani.

Firmy leasingowe często proponują rozliczenie VAT-u w czasie ( np. systematyczne doliczanie do raty leasingu), ale to niesie za sobą pewne koszty finansowe, tzn. VAT rozłożony na raty jest dodatkowo oprocentowany.

 

K.K.