1229039903815868

Czym jest faktura „VAT MARŻA” ? Jest to dokument na podstawie którego dokonuje się sprzedaży używanych samochodów osobowych, których poprzedni właściciel nie miał prawda od odliczenia podatku VAT.

Kiedy taka sytuacja ma miejsce ? Wtedy, gdy nie prowadził on działalności gospodarczej ( np. był zatrudniony na umowę o pracę), albo prowadził działalność gospodarczą, ale nie był podatnikiem podatku VAT. Przyczyna tego stanu rzeczy jest bez znaczenia, czy był zwolniony przedmiotowo, czy też podmiotowo. Istotnym jest, że nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT.

Czym się charakteryzuje taka faktura ? W takiej fakturze nie ma wyodrębnionego podatku VAT. Nie oznacza to, że to tam w ogóle nie ma. Jest, ale jest on niewyodrębnialny. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że wartość brutto samochodu jest równa jego wartości netto.

Gdzie można spotkać najczęściej faktury „VAT Marża” ? Oczywiście w komisach, niekiedy również w salonach samochodowych, jeżeli prowadzą one sprzedaż aut używanych. Nie ma możliwości zakupu auta nowego od dealera na fakturę „VAT MARŻA”. Zawsze jest to faktura VAT 23 %.

Identycznie sytuacja ma się z używanymi samochodami importowanymi z terenu UE. Jeżeli zostały nabyte w ramach tzw. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i były opodatkowane podatkiem VAT, wtedy również w Polsce będą one sprzedane na fakturę VAT 23 %, jeżeli nie były opodatkowane podatkiem VAT, wtedy w Polsce będą sprzedawane na fakturę „VAT marża”.

Czy da się zrobić leasing na auto sprzedawane na fakturę „VAT marża” ? Teoretycznie da się zrobić – i to zarówno leasing operacyjny jak i finansowy. W praktyce jednak na podstawie faktury VAT marża robi się leasing finansowy. Leasing operacyjny choć technicznie i proceduralnie jest do wykonania, to transakcja taka jest skrajnie nieopłacalna, albowiem leasing operacyjny zawsze jest opodatkowany stawką 23 %, tak więc następuje tutaj wtórne ubruttowienie i koszt całej transakcji wzrasta o 23 %.

Kolejnym problemem stojącym na drodze do pomyślnego finalizowania transakcji leasingu operacyjnego jest wycena samochodu. Otóż: na cenę rynkową auta wpływa wiele rzeczy: marka, model, rocznik, pojemność silnika, przebieg itp. itd. Na pewno na cenę auta nie wpływa rodzaj dokumentu na jaki jest ono sprzedawane. Tak więc dany model będzie kosztował tyle samo, bez względu na to, czy będzie sprzedawany na fakturę „VAT marża”, czy też VAT 23 %. Skoro w leasingu operacyjnym musimy dodatkowo nałożyć podatek 23 %, to może się okazać, że ostateczna cena pojazdu będzie nieadekwatna do jego wartości rynkowej. Co prawda firmy leasingowe mają pewne widełki tolerancji ceny – powiedzmy tak 10 %, ale na pewno nie 23 %.

W takich przypadkach taki samochód zostanie w ogóle odrzucony, w optymistycznym wariancie zostanie podniesiona kwota opłaty wstępnej.
Właśnie z powodów wymienionych powyżej praktycznie nie robi się leasingu operacyjnego dla pojazdów zakupionych na fakturę „VAT marża”.

Zupełnie inaczej ma się sytuacja z leasingiem finansowym. Tutaj nie ma problemu VAT-u. Skoro nie ma go na fakturze „VAT marża”, to nie ma go również w transakcji leasingu finansowego. A skoro podatku nie ma, to nie można go sobie odliczyć. I to jest kolejny minus transakcji leasingowych realizowanych dla samochodów zakupionych na fakturę „VAT marża”. Podatnik VAT jest zainteresowany jak największą możliwością odliczania podatku naliczonego od podatku należnego. Tutaj niestety takiej możliwości nie ma w ogóle.
Kolejnym minusem jest oczywiście konieczność amortyzacji samochodu zgodnie z ustawą podatkową i brak możliwości wpisywania całych rat leasingowych bezpośrednio w koszty uzyskania przychodu. Możliwość taka odnosi się tylko i wyłącznie do tzw. części odsetkowej raty.

Komu w takim razie można polecić wzięcie leasingu na samochód osobowy kupiony na fakturę „VAT marża” ? Przede wszystkim przedsiębiorcom niebędącym podatnikami VAT i opodatkowanymi w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej. Wszystkim pozostałym przedsiębiorcom, tzn.: podatnikom podatku VAT oraz opodatkowanym podatkiem dochodowym w formie innej niż ryczałt ewidencjonowany zawsze bardziej opłacalnym będzie leasing operacyjny.
K.K.