1229039903815868

     Jest rzeczą oczywistą, że polisę ubezpieczeniową chcielibyśmy kupić możliwie najtaniej. Zresztą tak,  jak wszystkie inne rzeczy. Cena jest bardzo ważnym elementem decydującym o  naszym wyborze. Wychodząc tym potrzebom naprzeciw, wymyślono coś takiego, jak porównywarki cen. Dotyczy to również ubezpieczeń. Pytanie tylko, czy uzyskane w ten sposób informacje są  prawdziwe i czy można im do końca ufać ?

Owszem można ufać wtedy, kiedy zakresy ubezpieczeń są porównywalne. Tak się dzieje w Polsce w jedynym przypadku, a mianowicie w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Wynika to z tego, że to ubezpieczenie jest obowiązkowe i jego zakres minimalny jest określony ustawą i w pewnym uproszeniu można powiedzieć, że wszystkie towarzystwa w swojej ofercie mają właśnie ten zakres minimalny i tutaj możemy wybór oprzeć o cenę. I to właściwie tyle.

Wszystkie pozostałe ubezpieczenia są ubezpieczeniami dobrowolnymi i oferty poszczególnych towarzystw są różne, zakresy ubezpieczeń są różne, skutkiem tego i ceny nie da się porównać wprost. Zapewniam, że AC oferowane przez ubezpieczyciela „direct” jest dalece odbiegające od tego co oferuje np. PZU. Trzeba by się zastanowić, czego tak na dobrą sprawę oczekujemy od ubezpieczyciela i wtedy zobaczyć, czy polisa w swoim zakresie będzie miała ujęte owe ryzyka. Po raz kolejny namawiam Państwa do kupowania polis „all risk”.

Podobnie sytuacja ma się z ubezpieczeniem nieruchomości. Na co warto zwrócić uwagę:

  1. Na tzw. „rażące niedbalstwo”, czyli jeżeli zostawimy włączone żelazko i będzie pożar, czy ubezpieczyciel pokryje nam taką szkodę,
  2. Na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tzn. jeżeli my zalejemy mieszkanie sąsiadowi, to czy nasz ubezpieczyciel również pokryje szkodę.

Brak tych dwóch rzeczy zawartych w polisie ubezpieczeniowej powoduje, że jej „moc” jest zdecydowanie mniejsza. I tutaj należy się dobrze zastanowić, czy warto zapłacić trochę więcej i mieć włączone te ryzyka, czy też nie.

Odpowiadając wprost na pytanie z tytułu: tak korzystać przy wyborze ubezpieczenia OC posiadaczy samochodów osobowych, w pozostałych przypadkach dokładnie analizować, bo polisa jest tyle warta ile możemy z niej realnie uzyskać odszkodowania w przypadku zaistnienia szkody.

K.K.