1229039903815868

Na samym początku należałoby zadać sobie pytanie, czy podmiot nie wpisany do CEiDG, bądź KRS może ubiegać się o leasing ? Nie budzi żadnej wątpliwości, że każdy podmiot znajdujący się w CEiDG lub KRS jest przedsiębiorcą. Nie ma znaczenia rodzaj prowadzonej działalności, klasyfikacja PKD itp. Co więcej wpis do CEiDG i KRS jest zasadniczo obowiązkowy i taki podmiot jak najbardziej może się ubiegać o finansowanie w formie leasingu w procedurach biznesowych bez żadnych ograniczeń . A co z podmiotami, które wpisane nie są ? Czy takowe również mogą ubiegać się o leasing ? Odpowiedź brzmi tak ! Zgodnie z polskim prawem istnieją dwa rodzaje podmiotów, które mimo prowadzenia działalności, do żadnego w ww. rejestrów wpisane być nie muszą ( choć mogą). Pierwszy to rolnik, drugi to tzw. działy specjalne produkcji rolnej np. szklarnie. W ich przypadku wystarczający jest wpis do bazy REGON. Rodzi się więc kolejne pytanie, jak takie podmioty będą traktowane przez firmy leasingowe ? Czy udzielenie leasingu odbędzie się w procedurze biznesowej, czy w procedurze konsumenckiej ? Wartym jest podkreślenia fakt, że tylko nieliczne firmy leasingowe procedurę konsumencką mają w ofercie.
Wszystko zależy od tego, co będzie przedmiotem leasingu. Na pewno maszyny i urządzenia, które będą usłużyć produkcji rolnej mogą zostać sfinansowane w ramach procedury biznesowej. Oczywiście koniecznym będzie dostarczenie dokumentów poświadczających prowadzenie działalności rolnej np. zaświadczenia z Urzędu Gminy, tak więc procedury uproszczone raczej nie mogą tutaj wchodzić w grę. Zupełnie inaczej będzie się miała sytuacja, gdy rolnik będzie chciał sfinansować leasingiem zakup np. samochodu. Tutaj zasadniczo będą już stosowane procedury konsumenckie z wszystkim obostrzeniami takimi jak np. udokumentowanie dochodów w postaci faktur, bądź też decyzji o dopłatach.
Jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce w przypadku tzw. działów specjalnych produkcji rolnej. Tutaj może mieć miejsce ogromy problem z udokumentowaniem dochodów, albowiem ten rodzaj działalności przy obrotach do 1.200 tys. zł. może być opodatkowany podatkiem dochodowym w formie ryczałtu policzonego na podstawie np. powierzchni i stawki określonej stosownym rozporządzeniem ministra finansów. Niestety nie wychodzą tutaj jakieś „zawrotne” kwoty, a firmy leasingowe mogą nie chcieć ( i z mojego doświadczenia rzadko chcą) uznawać dochody rzeczywiste wykazane chociażby na podstawie wpływów na konto bankowe.
KK

Szukasz leasingu? Sprawdź naszą ofertę.