1229039903815868

Zmieniło się bardzo dużo, produkt ewaluował i to w dobrym kierunku dla klienta. Po pierwsze jest on dostępny nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla konsumentów, nie tylko przy okazji zakupu pojazdu w kredycie lub leasingu, ale można go nabyć przy zakupie polisy AC. Występuje w wersjach: dla pojazdów nowych ( samochody osobowe, dostawcze, ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe, autobusy), ale także używanych, nie starszych niż 6-cio letnie.Ubezpieczeniem można  objąć także motory. Najważniejsza zmiana jaka nastąpiła, to możliwość wypłaty odszkodowania bezpośrednio do rąk leasingobiorcy i kredytobiorcy, a nie na konto firmy leasingowej lub banku, jak to miało miejsce do tej pory.

Pojawił się też taki produkt jak GAP Mini, gdzie w ogóle nie potrzebujemy polisy AC, wystarczy polisa OC ( która jest obowiązkowa). Bronić nas to będzie na wypadek szkody spowodowanej przez innego kierowcę ( przynajmniej 51 % jego winy). Dodatkowo można uzyskać 25 % wartości pojazdu (nie więcej niż 20 tysięcy złotych) w przypadku, gdy pojazd zostanie skradziony.

Co raz częściej jest nabywany przez klientów nie po to, aby zabezpieczyć swoje płatności na rzecz banku czy firmy leasingowej, ale po to, aby zachować wartość pojazdu w czasie.

I najważniejsza zmiana, to zmiana ceny. GAP jest tańszy niż jeszcze rok temu.