1229039903815868

        Kupując samochód używany wraz z nim nabywamy jego ubezpieczenie OC. Oczywiście musimy dokonać formalności i przenieść prawa z tej polisy na nas, jako nabywcę, ale jest to czysta formalność. Co to oznacza w praktyce ? Jest to prawo do posługiwania się polisą OC poprzedniego właściciela w niezmienionym kształcie do momentu jej wygaśnięcia. Możemy również ( i mamy do tego pełne prawo) dokonać  jej rekalkulacji, czyli ponownego przeliczenia składki, według parametrów określonych przez ubezpieczyciela dla nas,  tzn. uwzględniając wypracowane przez nas zniżki. Kiedy to  ma sens ? Wtedy, kiedy poprzedni właściciel auta nie miał tychże zniżek, albo były one niewielkie, bądź też auto było używane do celów gospodarczych ( a my tego robić nie będziemy), lub było w tzw. flocie tzn. poprzedni właściciel posiadał więcej niż 5 aut. Po takiej rekalkulacji może się okazać, że dla nas ta polisa będzie tańsza, a różnica w cenie ( pod warunkiem, że polisa była wcześniej opłacona) trafi do naszej kieszeni.

Jeżeli natomiast zdecydowalibyśmy się kupić nową polisę i wypowiedzielibyśmy tę, którą nabyliśmy wraz z autem od poprzedniego właściciela, to zwrot niewykorzystanej składki trafi do kieszeni byłego właściciela.