1229039903815868

 

    Często kiedy prosimy firmę leasingową o ofertę, to słyszymy takie sformułowania jak: „ nie da się zgodnie z polskim prawem zrobić leasingu operacyjnego na ten okres”, „konieczny jest wykup na poziomie minimalnym….”, „wpłata własna nie może być wyższa niż 45 %”, „VAT-u od samochodu osobowego można odliczyć maksymalnie 6000 zł”. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest i czy te wszystkie obwarowania wynikają z rygorystycznych zapisów polskiego prawa ?
W pewnych obszarach jest to prawda, w innych już niekoniecznie. Często używa się pewnych skrótów myślowych i nie ukrywam ja sama też to robię. Zacznijmy od początku:
1. Czy leasing na każdy rodzaj przedmiotu np. samochód, maszyna, komputer itp. da się zrobić leasing na dowolny okres ? Odpowiedź brzmi – nie. Wynika to z zapisów ustaw od podatkach dochodowych tzn. od osób fizycznych i prawnych, gdzie mówi się, że minimalny okres leasingu musi wynosić 40 % normatywnego okresu amortyzacji wynikającego z przepisów tychże ustaw. Stąd te minimalne okresy leasingu i wysokie wykupy. Np. przy samochodach osobowych, gdzie stawka amortyzacji wynosi 20 % minimalny okres leasingu 2 lata, przy wykupie 19 % nie stanowi to problemu dla większości z nas, ale przy maszynach i urządzeniach, gdzie stawka amortyzacji wynosi 10 % to minimalny okres leasingu wynosi 4 lata, przy wykupie 25% sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Bo np. chcemy zrobić maksymalną wpłatę i spłacić to urządzenie w 3 lata. Niestety nie da się tego zrobić w leasingu operacyjnym, pozostaje leasing finansowy, ale niesie to za sobą konieczność amortyzowania urządzenia przez 10 lat, czyli „średnio fajnie”.

2. Czy wpłata własna może być na poziomie wyższym niż 45 % ? Owszem może, nie znam w polskim prawie przepisów, które stałyby temu naprzeciw. Natomiast poziom 45 % wpłaty własnej ma swoje „korzenie” jeszcze w latach 90-tych, kiedy to podatnicy toczyli istne boje z urzędami skarbowymi o to, czy wpłata własna może być jednorazowo zaliczana w koszty uzyskania przychodów. Po wielu latach tychże bojów sądy orzekły, że owszem może, ale przyjął się taki niepisany zwyczaj, aby była ona nie wyższa niż 45 %. Firmy leasingowe dość rygorystycznie się tego trzymają.

3. Czy można odliczyć VAT od samochodu osobowego w kwocie wyższej niż 6000 zł ? W leasingu operacyjnym owszem można, przepis o górnym limicie nie obowiązuje już od 2014 r. Natomiast proszę pamiętać, że nie można odliczyć VAT-u od wydatku niebędącego kosztem uzyskania przychodów, czyli przypadku leasingu finansowego obowiązuje limit 20 tysięcy EUR, dla kosztów amortyzacji, analogicznie dla VAT-u jest to limit 20 tysięcy EUR x 23 % x 50 % tj. 2 300 EUR i o tym należy pamiętać. Na złotówki wychodzi to jakieś około 9 tysięcy złotych ( zależy jaki będzie kurs EUR).

K.K.